Cristin-prosjekt-ID: 581070
Sist endret: 22. februar 2018, 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 581070
Sist endret: 22. februar 2018, 13:20
Prosjekt

Medisin eller pleie? – Sykepleieridentitet og praksisprioriteringer

prosjektleder

Ole Tormod Kleiven
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

New Public Management • Fokusgruppe • Kvalitativ forskningsmetode • Pasientsentrert sykepleie

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2012 Slutt: 1. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medisin eller pleie? – Sykepleieridentitet og praksisprioriteringer

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Barmhjertighet og respekt for enkeltmenneskets liv og verdighet er grunnleggende verdier i sykepleien. Økonomiske styringssystemer i helsevesenet, basert på mål- og resultatstyring, er ytre rammefaktorer som kan utfordre disse verdiene.

Hensikt: Å utforske hvordan ytre rammefaktorer kan innvirke på sykepleiernes prioriteringer i praksis, og hvilke konsekvenser denne innvirkningen kan ha for sykepleieridentiteten.

Metode

Metode: Studien har et kvalitativt design, der data er innhentet ved fokusgruppeintervjuer med sykepleiere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole Tormod Kleiven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Lars Kyte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Johanne Kvigne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Sykepleieverdier under press?

Kleiven, Ole Tormod; Kyte, Lars; Kvigne, Kari. 2016, Nordisk sygeplejeforskning. HINN, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1