Cristin-prosjekt-ID: 581800
Sist endret: 16. november 2018, 13:18

Cristin-prosjekt-ID: 581800
Sist endret: 16. november 2018, 13:18
Prosjekt

Use of dietary supplements among children in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

prosjektleder

Ida Henriette Caspersen
ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Use of dietary supplements among children in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Populærvitenskapelig sammendrag

This project is based on data from The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), an ongoing longitudinal observational prospective cohort study including more than 100 000 pregnant women and their children. Use of dietary supplement among MoBa mothers has been described previously, but little is known about the use of recommended and non-recommended supplements among their children. Information about the child’s use of dietary supplements is collected from questionnaires answered at child’s age 6 and 18 months, and at 3, 5, 7, and 8 years. We will describe the child’s intake of supplements and related determinants, including maternal sociodemographic factors such as age, parity, BMI, and socioeconomic status.

Tittel

Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet bruker data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), en pågående longitudinell observasjonell prospektiv kohortstudie av over 100 000 gravide norske kvinner og deres barn. Tidligere har bruk av kosttilskudd blant MoBa-mødrene blitt undersøkt, men vi vet lite om hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa. Informasjon om barnets inntak av kosttilskudd finnes i spørreskjemaer som er besvart ved barnets alder 6 måneder, 18 måneder, 3, 5 og 7 år. Barnets inntak av kosttilskudd vil også kunne beskrives i sammenheng med sosiodemografiske faktorer, slik som mors alder, paritet, BMI og familiens sosioøkonomiske status.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ida Henriette Caspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Farah Al-Swafi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Alice Margareta Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5