Cristin-prosjekt-ID: 581820
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 00:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 581820
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 00:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kliniske, kognitive, imaging, og nevrokjemiske aspekter ved hørselshallusinasjoner: ERC II prosjektet

prosjektleder

Kenneth Jan Hugdahl
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/800

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2016 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kliniske, kognitive, imaging, og nevrokjemiske aspekter ved hørselshallusinasjoner: ERC II prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å kartlegge kognitive og nevrokjemiske prosesser i hjernen ved hørselshallusinasjoner hos personer med schizofreni. Data vil bli samlet inn med ulike MR-metoder og metode for dikotisk lytting (DL). Prosjektet vil også prøve ut en ny app-basert metode for innsamling av symptomdata. Studien vil rekruttere samtykkekompetente pasienter med schizofreni som opplever hørselshallusinasjoner. Prosjektet er basert på fire studier med 50 pasienter inkludert i hver studie. Studien inkludere også en kontrollgruppe av 50 friske personer, som vil gjennomgå de samme MR og DL-undersøkelsene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1