Cristin-prosjekt-ID: 582014
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 10:11

Cristin-prosjekt-ID: 582014
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 10:11
Prosjekt

Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggbare sykdommer i Norge

prosjektleder

Audun Aase
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/429

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. februar 2012 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggbare sykdommer i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Rapportert kikhosteinsidens i Norge er den høyeste i Europa selv om vaksinasjonsdekningen er meget høy. I denne seroepidemiologiske studien er hensikten å kartlegge immunstatus mot Bordetella pertussis i den norske befolkningen. Immunitet mot Bordetella pertussis kan skyldes gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon, og ved å sammenholde immunstatus med vaksinasjonsstatus kan denne studien gi kunnskap om både vaksinasjonseffekt og forekomsten av Bordetella pertussis i Norge. Studien vil gi en oversikt over hvor mye kikhoste/kikhostesmitte som sirkulerer i befolkningen og hvordan immuniteten mot kikhoste fordeler seg på ulike aldersgrupper. Resultatene vil være av stor betydning for vaksinasjonsrådgivning og for en målrettet forebygging av kikhoste. Det skal inkluderes rundt 3200 forskningsdeltagere som har avgitt blodprøve for klinisk-kjemisk analyse. Restsera hentes fra klinisk-kjemiske laboratorier, sammen med opplysninger om pasientens navn, fødselsnummer og bosted/fylke. Disse opplysningene skal kobles til SYSVAK for å få informasjon om hvilke vaksiner som er gitt og vaksinasjonsdato. Restsera skal inngå i en godkjent generell forskningsbiobank ”Immunitetsbank for smitteverndivisjonen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt”. Etter prosjektslutt vil kodenøkkel slettes, og anonymisert materiale vil oppbevares til 31.12.2022 som sammenligningsgrunnlag i framtidige studier. Det søkes om fritak fra å innhente samtykke med begrunnelse om at det her dreier seg om tidligere innsamlete data, hvor ny bruk ikke har konsekvenser for de registrerte. Det er heller ikke aktuelt med ny intervensjon. Det vil inngå barn med mangelfull samtykkekompetanse i studien.

Tittel

Seroprevalence of pertussis and other vaccine preventable diseases in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Reported pertussis incidence in Norway is the highest in Europe although the vaccination coverage is very high. We will carry out a seroepidemiological study in the Norwegian population to map the immune status against Bordetella pertussis in the population. Immunity against B. pertussis may be due to infection or vaccination, and by comparing immune status with vaccination status, this study can provide knowledge about both the vaccine effect and the occurrence of the pertussis in Norway. Statistical strength calculation shows that we should collect about 263 serum samples in each age group below 18 years and approximately 152 serum samples in each age group above 18 years, giving a total of 3010 samples. The results of the study will be of importance for our vaccine recommendation and for targeted prevention of pertussis. It may also be appropriate to investigate seroprevalence against other vaccine preventable diseases.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Tove Karin Herstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Gro Tunheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Jann Storsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »