Cristin-prosjekt-ID: 582016
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582016
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ultralyd-forsterket opptak av kjemoterapi hos kreftpasienter

prosjektleder

Karin Margrete Haram
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/30

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. oktober 2017 Slutt: 10. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ultralyd-forsterket opptak av kjemoterapi hos kreftpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med dette kliniske prosjektet er å undersøke om behandlingseffekten av kjemoterapi hos kreftpasienter kan økes ved hjelp av ultralyd og mikrobobler. Vi planlegger å inkludere pasienter med levermetastaser fra kolorektalkreft og brystkreft. Etter CT som utgangspunkt før behandling vil 2 av metastasene velges ut og randomiseres til enten «mållesjon» eller «kontrollesjon». Pasienten vil på vanlig måte motta behandling for sin kreftsykdom etter nasjonale retningslinjer. Etter infusjon av cellegift vil pasienten få injisert mikrobobler i form av Sonovue- et ultralyd- kontrastmiddel velutprøvd til diagnostisk bruk. Svulsten som er randomisert til «mållesjon» behandles med fokusert ultralyd i ca. 30 minutter. Denne behandlingen gjentas etter hver cellegiftkur før neste kontroll-CT. Vi vil sammenligne endring i størrelse mellom metastaser som har fått behandling med ultralyd og metastaser som kun har fått behandling med cellegift og mikrobobler intravenøst.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Margrete Haram

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stein-Martin Tilrum Fagerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ola Finneng Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ruth Catharina de Lange Davies

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Steinar Lundgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »