Cristin-prosjekt-ID: 582022
Registrert av: SPREK Sist endret: 28. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 582022
Registrert av: SPREK Sist endret: 28. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Pilotstudie for ny app for behandling av migrene hos ungdom

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Pilotstudie for ny app for behandling av migrene hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å studere effekten av biofeedback-behandling levert via en mobiltelefon-applikasjon til ungdom med migrene. Gjennom biofeedback får brukeren mulighet til å frivillig påvirke fysiologiske prosesser gjennom feedback av muskelspenning, puls og fingertemperatur. Vi har utviklet en smarttelefon-applikasjon som sammen med bærbare sensorer tillater selvadministrering av biofeedback-behandling. Vi ønsker å studere hvor effektiv applikasjonene er til å reduser migrenefrekvensen hos ungdom. Effekten på hodepinerelaterte utfall vil bli evaluert. Dette inkluderer reduksjon i migrenefrekvens, migreneintensitet, bruk av anfallskuperende medikamenter og bivirkninger. Et effektestimat på reduksjon i migrenefrekvens er ønskelig for å senere kunne bestemme stryke og utvalgsstørrelse til en randomisert kontrollert studie. I tillegg ønsker vi ved prosjektet å evaluere gjennomførbarheten (feasibility) til selvadministrert biofeedback behandling og tryggheten av behandlingen.

prosjektdeltakere