Cristin-prosjekt-ID: 582022
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582022
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pilotstudie for ny app for behandling av migrene hos ungdom

prosjektleder

Mattias Linde
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/35

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilotstudie for ny app for behandling av migrene hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å studere effekten av biofeedback-behandling levert via en mobiltelefon-applikasjon til ungdom med migrene. Gjennom biofeedback får brukeren mulighet til å frivillig påvirke fysiologiske prosesser gjennom feedback av muskelspenning, puls og fingertemperatur. Vi har utviklet en smarttelefon-applikasjon som sammen med bærbare sensorer tillater selvadministrering av biofeedback-behandling. Vi ønsker å studere hvor effektiv applikasjonene er til å reduser migrenefrekvensen hos ungdom. Effekten på hodepinerelaterte utfall vil bli evaluert. Dette inkluderer reduksjon i migrenefrekvens, migreneintensitet, bruk av anfallskuperende medikamenter og bivirkninger. Et effektestimat på reduksjon i migrenefrekvens er ønskelig for å senere kunne bestemme stryke og utvalgsstørrelse til en randomisert kontrollert studie. I tillegg ønsker vi ved prosjektet å evaluere gjennomførbarheten (feasibility) til selvadministrert biofeedback behandling og tryggheten av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mattias Linde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anker Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2