Cristin-prosjekt-ID: 582170
Sist endret: 1. mars 2018, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 582170
Sist endret: 1. mars 2018, 13:59
Prosjekt

Hvordan opplever ansatte i begravelsesbyrå samarbeidet med helsetjenesten ved hjemmedød

prosjektleder

Anne Marit Sand
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 28. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan opplever ansatte i begravelsesbyrå samarbeidet med helsetjenesten ved hjemmedød

Vitenskapelig sammendrag

Det viser seg at ved  forventede dødsfall i hjemmet i Bergen Kommune fraktes den avdøde ofte til Bergen Legevakt for utstedelse av dødsattest. Transporten av avdøde foretas av begravelsesbyrå.   

Metode

Det er foretatt fokusgruppeintervju av ansatte i begravelsesbyrå i Bergen og fra kommune nær Bergen. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Marit Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eirik Abildsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Jan Henrik Rosland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Private ideelle i Helse Vest
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Britt Viola Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5