Cristin-prosjekt-ID: 582178
Registrert av: REK Sist endret: 17. desember 2021, 18:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582178
Registrert av: REK Sist endret: 17. desember 2021, 18:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Edoxaban for behandling av barn og ungdom med venetrombose

prosjektleder

Heidi Glosli
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2162

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 30. april 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Edoxaban for behandling av barn og ungdom med venetrombose

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fase 3, åpen, randomisert, multisenter, kontrollert studie for å evaluere de farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskapene til edoxaban (Lixiana ®), og for å sammenligne virkningen av og sikkerheten til edoxaban ved antikoagulasjonsbehandling i henhold til pleiestandarden for pediatriske pasienter fra fødsel og opp mot 18 år som lider av bekreftet venøs tromboemboli. Studien består av: en screeningperiode, en behandlingsperiode (fra 3 måneder til 12 måneder, ved behov) og en oppfølgingskonsultasjon. Hvert barn (mellom 0 og 18 år på samtykketidspunktet) kommer til å være med i studien i minst 4 måneder, og noen barn kommer til å være med i opptil 13 måneder dersom den medisinske tilstanden krever en lenger behandlingsperiode og dette fastsettes av studielegen. I Norge kommer ca. 5 pasienter til å delta.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Glosli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kirsten Brunsvig Jarvis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2