Cristin-prosjekt-ID: 582381
Registrert av: REK Sist endret: 2. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582381
Registrert av: REK Sist endret: 2. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese

prosjektleder

Kristine Stadskleiv
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1870

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

De motoriske vanskene barn med cerebral parese (CP) har, er ofte ledsaget av vansker på andre områder, slik som kognisjon og kommunikasjon. Likevel blir flesteparten av barna ikke utredet kognitivt. I 2012 ble det derfor anbefalt innført en oppfølgingsprotokoll for kognisjon hos barn med CP. Det har nå gått fem år siden protokollen ble anbefalt innført. Data fra Cerebral parese registeret i Norge viser at det fortsatt er kun 30-35% av barn med CP som er utredet, men vi vet ikke årsaken til dette. Det er derfor ønskelig å sammenligne de fylkene der protokollen er innført med fylker der den ennå ikke er innført, samt å sammenligne barna. Vi vil gjøre dette ved å sende et spørreskjema til foreldre og til psykologer og ledere ved landets barnehabiliteringer. Foreldrene vil også bli spurt om sin opplevelse av nytteverdien av den kognitive utredningen og om hvordan barnet fungerer på skolen. Det vil også bli undersøkt om det er sammenhenger mellom kognisjon og fungering på andre områder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristine Stadskleiv

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sandra Julsen Hollung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3