Cristin-prosjekt-ID: 582799
Registrert av: REK Sist endret: 5. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582799
Registrert av: REK Sist endret: 5. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av et prognostisk skår for de aller eldste intensivpasientene.

prosjektleder

Hans Flaatten
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/87

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av et prognostisk skår for de aller eldste intensivpasientene.

Populærvitenskapelig sammendrag

Intensivmedisin har lang erfaring med bruk av prognostiske skåringsverktøy. De første ble utviklet på 1980 tallet (APACHE) og tilsvarende system brukes stort sett på alle intensivavdelinger i Norden og Europa. I Norge er SAPS II det vedtatte skåringsverktøy i Norsk Intensivregister. Ingen skåringssystem er spesifikt utviklet for eldre, og de som er brukt (se over) mangler god presisjon hos de aller eldste. Målsettingen vår er å teste ut et nytt skåringssystem til de aller eldste intensivpasienter (≥ 80 år), basert på et bredere utvalg av faktorer enn bare fysiologiske forandringer og alder: generelle aldersspesifikke endringer i funksjon og kognisjon. Metode Studien vil gjennomføres i to trinn: dels som en norsk studie hvor en vil anvende resultat fra en nylig gjennomført studie hos 5132 eldre intensivpasienter (www.vip1.com), og dels som norsk bidrag til en større studie som med internasjonal deltagelse hvor Bergen i så fall blir hovedsted for en slik studie (www.vip2.com)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Flaatten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Elisabeth Skaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anette Hylen Ranhoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Øystein Ariansen Haaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Frode Lindemark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »