Cristin-prosjekt-ID: 582801
Registrert av: REK Sist endret: 5. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582801
Registrert av: REK Sist endret: 5. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Revmatisk sykdom som bivirkning av immunterapi

prosjektleder

Marte Heiberg
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1928

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Revmatisk sykdom som bivirkning av immunterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunterapi er et nytt prinsipp i behandlingen av kreft som har ført til en langt bedret prognose bl.a. ved metastaserende malignt melanom. Behandlingsprinsippet vil tas i bruk ved en rekke nye kreftformer i årene som kommer. Immunterapi, som virker ved å hemme negativ regulering av T-celler, medfører imidlertid en ny type bivirkning hos en stor andel av pasientene – immunmedierte inflammatoriske tilstander som potensielt kan affisere nesten alle organsystemer. Kliniske studier rapporterer om immunrelaterte bivirkninger hos opp 70-90 % av pasientene. De fleste er milde, men enkelte bivirkninger er livstruende. Revmatiske bivirkninger er rapportert, men kunnskapen om disse er fortsatt svært begrenset. Dette er en observasjonsstudie av pasienter som utvikler immunmedierte revmatiske bivirkninger for å kartlegge forekomst, prognose og behandlingseffekt. Slik kunnskap er nødvendig for at revmatologer nasjonalt og internasjonalt skal kunne møte denne nye pasientgruppen på en god måte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Heiberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Kjetil Bergsmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Espen Andre Haavardsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Guro Løvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Maria Dahl Mjaavatten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »