Cristin-prosjekt-ID: 582803
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 582803
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fase 3 single arm studie om vedlikeholdsbehandling med olaparib hos pasienter med platinum sensitiv tilbakevendende eggstokkreft

prosjektleder

Kristina Lindemann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/93

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fase 3 single arm studie om vedlikeholdsbehandling med olaparib hos pasienter med platinum sensitiv tilbakevendende eggstokkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Olaparib er en PARP hemmer som i vedlikeholdsbehandling er ment å bevare responsen på platinum basert cellegiftbehandling. Olaparib er godkjent hos pasienter med påvist genfeil i BRCA genene. Det er holdepunkt for at PARP hemmere også øker den progresjonsfrie overlevelsen hos pasienter uten genfeil. Studien vil vurdere hvor lenge olaparib kan forlenge den progresjonsfrie overlevelsen hos pasienter uten BRCA genfeil som har respondert på platinum basert kjemoterapi. Omtrent 250 patienter vil delta i denne studien. Antall inkluderte pasienter vil ha nok matematisk styrke til å estimere den progressjonsfrie overlevelsen med en presisjon på +/- 3-4 måneder. Studien er en ikke randomisert, ikke blindet studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torbjørn Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bente Vilming Elgaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3