Cristin-prosjekt-ID: 582806
Sist endret: 6. mars 2018 17:27

Cristin-prosjekt-ID: 582806
Sist endret: 6. mars 2018 17:27
Prosjekt

Puss fra første tann

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Barnetannpleie og kariesprofylakse

Emneord

Migrasjonshelse • Folkehelse

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Ursula Småland Goth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. januar 2017 Slutt: 30. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Puss fra første tann

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud) i perioden 2014–2017. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT-prosjektet med tanke på videreføring av tiltak som ble gjennomført. Materiale og metode: Ved første runde i prosjektet ble foreldre med småbarn som er født i 2014 invitert til gruppemøte på helsestasjoner i utvalgte bydeler for å få informasjon om tannhelse og kosthold. Barna var 6-8 mnd. gamle. Foreldre ble inndelt i grupper sortert etter morsmål. Ved andre runde i prosjektet har foreldre med barn fått tilbud om å komme til tannpleier rett etter at de ble ferdige med konsultasjon hos helsesøster ved 15/18-mnd. kontroll. Videre ble barna kalt inn til 3-års kontroll på lokale tannklinikker i utvalgte områder (Romsås og Tøyen). Spørreundersøkelse[1] av foreldrene ble foretatt hver gang de møtte hos tannpleier på helsestasjoner og tannklinikker.  Spørreskjemaer var basert på spørsmål om tannhelseatferd og kostholdsvaner. Spørreundersøkelse som ble foretatt ved 15/18 mnd. og 3-års kontroll var med utvidede antall/form av spørsmål om kosthold da barna var større. Det ble også gitt praktisk opplæring i tannpusseteknikk og stilling når en skal hjelpe med tannpuss til barna, samt gjennomført forenklet plakkundersøkelse ved 15/18 mnd. kontroll på helsestasjoner.  Prosjektet har også hatt tiltak i 30 barnehager i Oslo for å nå målgruppen. Det ble gjennomført undervisning om tannhelse- og kostholdsvaner for småbarnsforeldre, skuespill for barna om gode tannhelse- og kostholdsvaner, samt utdeling av informasjonsbrosjyrer til foreldre om munnhelse. Alle barn som har deltatt i prosjektet har fått tannhelsemappe med tannbørste, tannkrem og informasjonsbrosjyrer. For å evaluere samarbeid med helsestasjoner har enkelte helsesøstre blitt intervjuet. Det ble også satt inn andre tiltak på helsestasjoner som: informasjonsskjermer om munnhelse på venteværelser, undervisning for leger og helsesøstre ved behov. Prosjektet har opprettet egen Facebookside. Siden ble opprettet i 2014 og er første Facebookside i landet som tilhører tannhelsetjenesten. Hensikten med siden har vært å nå målgruppen og informere om tannhelse hos små barn samt oppdatere prosjektets progresjon. Resultat: Andelen av barn som fikk tannpuss 2 ganger per dag ble økt når foreldrene med småbarn (0-3 år) deltok på samtlige runder [2]i prosjektet og følgelig fikk informasjon om gode tannpussevaner. Det styrker hypotesen om at innføring av tidlig gode tannpuss- og kostholdsvaner har stor betydning for tannhelseatferd og kariesutvikling. Forhold mellom barnas inntak av nattdrikke har betydning for kariestilveksten ved 3-års kontroll. Det viser seg at 79,6 % av barn som drikker noe om natta, bare drikker vann når de er 15/18 mnd. gamle og 95,2 % barn drikker bare vann om natta når de er 3 år[3]. Konklusjon: Prosjektets mål var å øke antallet kariesfrie 5- åringer i Oslo. Prosjektets viktigeste bidrag var å dokumentere at tiltak som ble gjennomført i tidlig alder på helsestasjon har effekt på tannhelseatferd videre i livet.

Metode

Intervensjonsstudie

(for mer informasjon se sammendraget)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Grete Tungevåg Brudeseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseetaten

Lisa Brændø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseetaten

Slavica Djurasovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseetaten
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune

Heidi Lyshol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5