Cristin-prosjekt-ID: 582967
Sist endret: 7. mai 2019 15:10
Cristin-prosjekt-ID: 582967
Sist endret: 7. mai 2019 15:10
Prosjekt

KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 25.000.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 275575

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Utforskende arbeidsmåter • Barnehagekvalitet • Bærekraft • Mangfold og kultur • Barnehagelærerutdanning • Kunst kultur og kreativitet • Sted og kultur • Komparativ forskning • Barnehagepedagogikk • Samarbeid barnehage hjem • Utforsking • Barns lek • Kulturhistorie • Metodologi • Barnehagematematikk • Barnespråk • Mat og helse • Ledelse, organisering og styring i utdanningssektor • Lærende organiasjoner • Mat og måltider • Økologisk perspektiv • Danning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

Tittel

BARNkunne - Senter for barneforsking

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anita Tvedt Crisostomo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Dag Øyvind Lotsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Svein Ole Sataøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Birgitte Hjertager Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hvorfor er egentlig barn og unge så viktige som endringsagenter?

Heggen, Marianne Presthus. 2019, Den Nasjonale Klimaomstillingskonferansen. HVLVitenskapelig foredrag

Framtidas klimaendringar er i dag! Korleis formidle den dystre klimabodskapen og samstundes engasjere og motivere til omstilling? .

Heggen, Marianne Presthus; Aall, Carlo; Nome, Petter; Støstad, Mads Nyborg. 2019, Den Nasjonale Klimaomstillingskonferansen. VF, HVLFaglig foredrag

Ungdom med klimabodskap.

Heggen, Marianne Presthus. 2019, HVLProgramdeltagelse

Ungdom med klimabodskap.

Heggen, Marianne Presthus. 2019, HVLIntervju

Bærekraftig utvikling - pedagogiske tilnærminger i barnehagen.

Kasin, Olav; Haugen, Arne Sveinson; Langholm, Guri; Heggen, Marianne Presthus; Syed, Bushra Fatima. 2019, Fagbokforlaget. OSLOMET, UIO, HVLLærebok
1 - 5 av 63 | Neste | Siste »