Cristin-prosjekt-ID: 583004
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 583004
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Delirium-dagen 2018 – En kartlegging av delirium i norske akuttmottak

prosjektleder

INGVILD SALTVEDT
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2420

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. mars 2018 Slutt: 14. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Delirium-dagen 2018 – En kartlegging av delirium i norske akuttmottak

Populærvitenskapelig sammendrag

Den vitenskapelige hensikten med prosjektet er å kartlegge forekomsten av delirium (akutt forvirring) i norske akuttmottak på "Delirium Day" 14.03.18 gjennom en punktprevalensundersøkelse. Vi vil også kartlegge undertyper av delirium og undersøke om pasiener med delirium innlegges i alle typer avdelinger (medisin, kirurgi, ortopedi og "andre"). Så langt vi vet er dette ikke gjort før i Norge. En annen hensikt er å rette fokus mot delirium i norske akuttmottak. Dette er viktig da delirium rammer ca 30 % av eldre innlagt i sykehus, er assosiert med økt dødelighet, økende kognitiv svikt og behov for sykehjem. Delirium er underdiagnostisert og behandlingen dermed ofte suboptimal. Leger som jobber med geriatri vil være til stede i norske akuttmottak denne dagen og gjøre en velutprøvd screeningtest for delirium (4AT) som består av å vurdere pasienten, lese innleggelsesskriv og gjøre to raske hukommelsestester. Det hele vil ta ca fem minutter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

INGVILD SALTVEDT

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dag Ole Aanderbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helgelandssykehuset HF

Marte Sofie Wang-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Christian Myrstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Levanger HF, Nord-Trøndelag Helseforetak

Heidi Vihovde Sandvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »