Cristin-prosjekt-ID: 583011
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 583011
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerneforandringer målt med MR hos pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon

prosjektleder

Maria Lage Barca
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/95

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerneforandringer målt med MR hos pasienter med mild kognitiv svikt eller demens og samtidig depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Årsaker og sykdomsmekanismer for utvikling av depresjon hos pasienter med lett kognitiv svikt (MCI) eller demens er fremdeles ikke helt avklart. MR kan gi nyttig ny informasjon. Forskningsspørsmål Vi ønsker å undersøke hjerne forandringer vurdert med MR hos pasienter fra NorKog registeret med MCI eller demens og samtidig depresjon og sammenligne med kognitive friske pasienter med depresjon og pasienter med MCI eller demens uten depresjon. Målsetning Målsetning er å bekrefte eller avkrefte hypotesen at pasienter med MCI eller demens og samtidig depresjon har mer hjerneforandringer enn pasienter med MCI eller demens uten depresjon og kognitive friske pasienter med depresjon. Design er tversnittstudie Vi ønsker å bruke data fra NorKog registeret, inkludert MR, og sammenligne pasienter med MCI eller demens og samtidig depresjon med pasienter med MCI eller demens uten depresjon og kognitive friske pasienter med depresjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Knut Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Eric Westman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Daniel Ferreira

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »