Cristin-prosjekt-ID: 583183
Sist endret: 8. november 2019 20:50

Cristin-prosjekt-ID: 583183
Sist endret: 8. november 2019 20:50
Prosjekt

Improving gender equality and internationalization of teachers training education

prosjektleder

Prisca Bruno Massao
ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier

Emneord

Internasjonalisering av Høyere utdanning • Jenter • Kjønn og seksualitet • Gender

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improving gender equality and internationalization of teachers training education

prosjektdeltakere

prosjektleder

Prisca Bruno Massao

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Wendy Lathrop Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF

Guro Hagen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3