Cristin-prosjekt-ID: 583230
Sist endret: 8. mars 2018 12:36

Cristin-prosjekt-ID: 583230
Sist endret: 8. mars 2018 12:36
Prosjekt

Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika

prosjektleder

Geir Smedslund
ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Schizofreni • Medikamentbruk

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. juni 2017 Slutt: 1. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser anbefaler antipsykotisk legemiddelbehandling som førstevalgsbehandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall. Enkelte har stilt spørsmål ved om de positive effektene av antipsykotiske medikamenter oppveier bivirkningene ved behandling over flere år. Vi skal utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Johan Siqveland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Kulseng Steiro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4