Cristin-prosjekt-ID: 583231
Sist endret: 8. mars 2018, 12:26

Cristin-prosjekt-ID: 583231
Sist endret: 8. mars 2018, 12:26
Prosjekt

Kor blir det av menna i sjukepleiarutdanninga. Hovudmålet med denne studien er å få sjukepleiarutdanninga på Stord til å bli eit naturleg val for menn som ynskjer å bli sjukepleiar. Målet er at det skal vera minst 20 % menn i kvart kull ved utdanninga. Sjølv om handlingsplanen til HSH avdeling for Helsefag har sett målet til 15 % kan målet på 20 % vera realistisk når ein m.a. ser på endringane i arbeidsmarknaden i kommunane rundt skulen.

prosjektleder

Gunnhild Høgås
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Sykepleierutdanning

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. august 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kor blir det av menna i sjukepleiarutdanninga. Hovudmålet med denne studien er å få sjukepleiarutdanninga på Stord til å bli eit naturleg val for menn som ynskjer å bli sjukepleiar. Målet er at det skal vera minst 20 % menn i kvart kull ved utdanninga. Sjølv om handlingsplanen til HSH avdeling for Helsefag har sett målet til 15 % kan målet på 20 % vera realistisk når ein m.a. ser på endringane i arbeidsmarknaden i kommunane rundt skulen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnhild Høgås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2