Cristin-prosjekt-ID: 583256
Sist endret: 27. februar 2020, 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 583256
Sist endret: 27. februar 2020, 10:20
Prosjekt

Aktiv læring med bruk av SimPad

prosjektleder

Siv Anita Stakkestad Knudsen
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 700.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P32/2016

Klassifisering

Emneord

SimPad

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktiv læring med bruk av SimPad

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal øke kompetansen til studentene gjennom bruk av SimPad som er et trådløs digitalt verktøy. SimPad brukes til å programmere inn ulike praktiske prosedyrer som skal læres på bachelorutdannelsen i sykepleie. Halvparten av prosedyrene programmeres inn på SimPad. Klassene deles i to hvor den ene halvparten benytter SimPad og PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) i sin ferdighetstrening, og de resterende kun tar i bruk PPS. Alle studentene vil ha en aktiv rolle i innøvingen av den praktiske prosedyren som også er aktuell i klinisk praksis. Studentene bruker SimPad som en sjekkliste for å vurdere og å gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters praktiske ferdigheter.

Hensikten med å innføre SimPad som en del av ferdighetstrening er å styrke studentens kompetanse i forhold til å gjennomføre, observere, vurdere og planlegge sykepleie. Økt bruk av digitale verktøy vil bidra til å møte studentene på deres læringsarena, noe som vil skape variasjon, engasjement og nysgjerrighet. I følge rammeplanen for sykepleierutdanningen i Norge 2008, vektlegges betydningen av at studiet må organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som stimulerer studentenes egenaktivitet og samhandling

Vitenskapelig sammendrag

SimPad er et fleksibelt verktøy som gir studentene flere alternativer når det gjelder tilbakemeldinger. I tillegg til fortløpende evaluering, så kan studenten reflektere over egen gjennomførelse, før de går inn og får konkret tilbakemeldinger via loggen. Gjennom repetisjon av gjennomført prosedyre, har studentene mulighet til å se egen forbedring. Dermed vil de også se forbedringspotensialet og hva de aktivt må arbeide med videre. Samtidig vil inføringen av SimPad sikre at alle studentene får den samme faglige veiledningen presentert på en systematisk måte i forhold til de praktiske prosedyrene.

Utstyr

Teknologiske verktøyet SimPad

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Anita Stakkestad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Lise Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Kambe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3