Cristin-prosjekt-ID: 583268
Sist endret: 10. september 2018 19:05

Cristin-prosjekt-ID: 583268
Sist endret: 10. september 2018 19:05
Prosjekt

Eksistensielle begreper i helse- og sosialfaglig praksis

prosjektleder

Linda Rykkje
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 28. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksistensielle begreper i helse- og sosialfaglig praksis

Populærvitenskapelig sammendrag

For å ivareta hele mennesket er forståelse for eksistensielle begreper sentralt i helse -og sosialfaglig praksis. Denne antologien presenterer et utvalg av sentrale begreper og perspektiver som er betydningsfulle for menneskers åndelige og eksistensielle livsutfordringer.  Det er vår hensikt å gi leseren ny forståelse av begrepene og perspektivene, slik at kunnskapen kan bæres med inn i forskning, så vel som i yrkesutøvelsen, og utgjøre en forskjell i møter med pasienter og brukere.

 

Det er særlig i møte med situasjoner der ens liv og helse blir utsatt, at eksistensielle livsspørsmål kan bli aktualisert. Det kan være vanskelig å forstå hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever eksistensielle utfordringer vedrørende alvorlig sykdom, kroniske helseplager, marginalisering og sosial nød. Videre kan det virke som om at åndelige og eksistensielle spørsmål ikke settes på dagsorden i et sekulært samfunn. Men mennesker vil aldri slutte å spørre seg selv de store livsspørsmålene, som hvorfor en er til, og hva som er meningen med ens liv. Med denne antologien vil vi på ulike måter gjøre det synlig hvorfor eksistensielle begreper og perspektiver er viktig, og vise med forankring i forskning og praktiske eksempler hvordan dette kan ha betydning i både undervisning og praksis.

 

Bokens målgruppe er forskere, undervisere og yrkesutøvere tilknyttet helse -og sosialfag. Videre vil også pasienter, brukere og pårørende kunne ha utbytte av å lese boken.

Vitenskapelig sammendrag

Vitenskapelig antologi.

Kari Thorkildsen bidrar med kapittelet: " Kjærleiken, ei ofrande rørsle" 

Bakgrunn

Kjærleik er eit sentralt eksistensielt omgrep som har konsekvensar for klinisk praksis. Kjærleiken kan sjåast som mennesket si sjølvheilingskraft som føyer saman og får mennesket til å veksa. 

Hensikt og problemstilling

Kasta lys på ulike filosofar sine tankar om kjærleik og kva dette kan ha og seia for klinisk praksis.

Relevans og nytteverdi

Filosofar sine tankar om kjærleik skal knytast til kliniske narrativer. Dette kan bidra til at den enkelte student og klinikar kan få ei djupare forståing for kva det eksistensielle, og spesielt kjærleiken, kan ha og sei i møte med lidande menneske.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linda Rykkje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anne Austad

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Magdalene Thomassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Hans Stifoss-Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »