Cristin-prosjekt-ID: 583443
Sist endret: 22. januar 2020 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 583443
Sist endret: 22. januar 2020 13:59
Prosjekt

Consepts of motherhood in Southern Africa

prosjektleder

Ingrid Onarheim Spjeldnæs
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Reproduksjon • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Kjønn og kvinneperspektiver • Reproduktiv helse

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. mars 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Consepts of motherhood in Southern Africa

Vitenskapelig sammendrag

Mothering is a topic that is familiar to most of us. We all know something about mothering. We have a mother, we know mothers or we are mothers ourselves. Most of us have stories or opinions about mothering. According to Sharon Hays (1996), an American writer on women issues, many people have strong emotional responses to mothering.

Mothering has been going on everywhere at all times! And there is loads of information about mothers from ancient times until today, across several contemporary cultures.

A mother is commonly understood as a woman who has given birth to a child and /or is raising a child. The concept of mothering refers to the practices involved in caring for and raising a child. Reproduction, pregnancy and giving birth is primarily a biological process. But the norms and standards for care after birth giving are fully defined by society and culture. Within a culture, norms of parenting, mothering and fathering are often considered eternal and taken for granted (Gilhus, Karlsen Seim, & Viden, 2009).

Broadly speaking, mothering has been studied through either a positivist or an interpretative paradigm/framework (Arendell, 2000). In this paper I will use an interpretative approach where meanings are seen to be multiple and shifting, and highly context dependable.

The aim of this paper is to unpack and critically examine the familiar. This paper critically examines

1) How mothering as a theoretical concept has evolved in the social sciences.  

2) Explores the practices and norms of mothering in the Southern African region, by asking; what does mothering mean in Southern Africa, and who is taking on such a task here?  

 

 

Arendell, T. (2000). Conceiving and investigating motherhood: The decade’s scholarship. Journal of Marriage and the Family, 62 (4), 1192-1207.

Gilhus, I.S., Karlsen Seim, T., & Viden, G. (2009). Farsmakt og moderskap i antikken: Spartacus Forlag

Hays, S. (1996). The cultural contradictions of motherhood. Yale: Yale University

O’Reilly, A. (2010). Twenty-first-Century Motherhood. New York: Columbia University Press.

Tittel

Moderskap i det sørlige Afrika

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: «Moderskapet» er blitt beskrevet i en mengde bøker gjennom alle tider, fra mange røster. Likevel fremstår moderskapet som det minst teoretiserte konseptet i familieforskningen. Få fagfellevurderte tidsskrift har varianter av «mother» i tittelen, mens flere inneholder «father».  I prøveforelesningen til doktorgraden min, fikk jeg følgende tittel “A critical analysis of the concept of 'mothering' in the southern African context”, som jeg planlegger å videreutvikle.

 

Hensikt: Målet er å formidle analysen fra det omfattende litteratursøket fra prøveforelesningen, med fokus på utviklingen av moderskapet, tilstøtende felt som farsrolle og maskulinitet, og den gryende konseptualiseringen av moderskapet og morsrolle som praksis, identitet, og agency.

 

Relevans: Artikkelen vil gi ny innsikt til familieforskningen, spesielt i det sørlige Afrika, hvor det stilles spørsmål om hvem som påtar seg foreldreroller og gir omsorg til foreldreløse i HIV/AIDS situasjonen. Morsrollen analyseres også i lys av vold i hjemmet, arbeidsmigrasjon og fraværende menn, som er nyttig for sosial- og helsefagarbeidere samt for samfunnsutviklingen i regionen. Artikkelen vil bidra inn i forskningsgruppen reproduktiv helse, og undervisning/veiledning på masterprogrammet innen jordmor/helsesøsterfaget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1