Cristin-prosjekt-ID: 583466
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 583466
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av lokalbasert tilleggskost ved behandling av moderat akutt underernæring hos barn mellom 6 og 59 måneder i Wolaita, Etiopia

prosjektleder

Anne Hatløy
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/70

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av lokalbasert tilleggskost ved behandling av moderat akutt underernæring hos barn mellom 6 og 59 måneder i Wolaita, Etiopia

Populærvitenskapelig sammendrag

Acute malnutrition is a public health problem in Ethiopia. Moderate acute malnutrition (MAM) is one form of acute malnutrition. Numerous studies have mentioned that the current management practice of MAM as it related with high rates of defaulting, high related costs and low coverage. In Ethiopia, targeted supplementary feeding program is limited to food insecure districts. This study is commenced to formulate nutritious local food based supplement and look at its effect in treating MAM among children aged 6 to 59 months. A randomized controlled trial will be conducted. The study will involve assessing the current management practice of MAM, formulating a supplement from locally available nutritious food and testing the efficacy of supplement in treating MAM. The information drawn from this study will be shared to the public, policy makers and academicians as locally available nutritious foods have a potential to enhance recovery from MAM and reduce the burden of malnutrition.

Tittel

Effekten av lokalbasert tilleggskost ved behandling av moderat akutt underernæring hos barn mellom 6 og 59 måneder i Wolaita, Etiopia

Populærvitenskapelig sammendrag

Acute malnutrition is a public health problem in Ethiopia. Moderate acute malnutrition (MAM) is one form of acute malnutrition. Numerous studies have mentioned that the current management practice of MAM as it related with high rates of defaulting, high related costs and low coverage. In Ethiopia, targeted supplementary feeding program is limited to food insecure districts. This study is commenced to formulate nutritious local food based supplement and look at its effect in treating MAM among children aged 6 to 59 months. A randomized controlled trial will be conducted. The study will involve assessing the current management practice of MAM, formulating a supplement from locally available nutritious food and testing the efficacy of supplement in treating MAM. The information drawn from this study will be shared to the public, policy makers and academicians as locally available nutritious foods have a potential to enhance recovery from MAM and reduce the burden of malnutrition.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Hatløy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Bernt Lindtjørn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Debritu Nane

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3