Cristin-prosjekt-ID: 583469
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 583469
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Multitraumepasienters deltagelse etter rehabilitering

prosjektleder

Vegard Strøm
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/130

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multitraumepasienters deltagelse etter rehabilitering

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å øke kunnskapen om hvordan det går med multitraumepasienter etter rehabilitering ved Sunnaas sykehus og hvilke utfordringer som knyttes til aktivitet og deltagelse. Behandlere trenger å få en bredere innsikt i hvordan personer som lever med følgene av en multitraumeskade utfører daglige aktiviteter og kommer tilbake til samfunnet gjennom aktivitet og deltagelse. I tillegg er det behov for å prøve ut et instrument for å måle dette. Bedre metodekunnskap samt økt kunnskap og forståelse om «deltagelse i samfunnet» hos denne gruppen vil være nyttig for å kunne spisse fremtidig intervensjon i rehabilitering og dermed bedre ivareta hva denne gruppen trenger for å fungere i samfunnet. Studien skal gjennomføres som en tverrsnittstudie ved bruk av spørreskjema til tidligere innlagte pasienter. Sentrale spørsmål som det er ønskelig å belyse er knyttet til deltagelse hos voksne med multitraume og om det kan sees forskjell i undergruppene av diagnoser av multitraume.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Vegard Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Tina Kopseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 2 av 2