Cristin-prosjekt-ID: 584010
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584010
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Validering av ett panel av serummarkører som kan benyttes til stratifisering av pasienter med tidlig stadium av prostatakreft

prosjektleder

Kristin Austlid Taskén
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/122

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av ett panel av serummarkører som kan benyttes til stratifisering av pasienter med tidlig stadium av prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har i tidligere publiserte arbeider identifisert biomarkørkandidater i serum som kan forbedre prediksjon av sykdommens aggressivitet. Videreutvikling av dette panelet av serummarkører øker nøyaktigheten sammenlignet med markørene som er dagens gullstandard fra 65% (AUC: 0.654, sensitivitet: 0,661, spesifisitet: 0.66) til 82% (AUC: 0.82, sensitivitet: 0.759, spesifisitet: 0.891). Bruk av serumpanelet kan følgelig potensielt redusere antall unødvendige operasjoner fra 30% til 3%.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Austlid Taskén

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Magne Eri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Viktor Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

William Gallagher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College Dublin - National University of Ireland, Dublin

William Watson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College Dublin - National University of Ireland, Dublin
1 - 5 av 5