Cristin-prosjekt-ID: 584016
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584016
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Beregning av intrakranielt trykk ved hjelp av ultralyd avbildning av synsnerveskjeden

prosjektleder

Tormod Selbekk
ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/136

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beregning av intrakranielt trykk ved hjelp av ultralyd avbildning av synsnerveskjeden

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Det er en rekke forskjellige medisinske tilstander som i dag påvises ved måling av trykket i hjernen. Hevelser i hjernen pga. hodeskader, intrakranielle blødninger, infeksjoner i hjernen, hjernesvulster eller vannhode er alle eksempler som gir et forhøyet intrakranielt trykk. Det måles i dag ved å operere inn en trykksensor eller et kateter i hjernen. I dette studiet vil man prøve ut en ny metode for ikke-invasiv måling av intrakranielt trykk. Metoden baserer seg på ultralydavbildning av synsnerven, og påvisning av de dynamiske egenskapene til synsnerveskjeden ved prosessering av ultralydbildene. I dette prosjektet vil en for første gang prøve ut metoden i et prospektivt studie på voksne pasienter, som allerede har fått operert inn en trykksensor. Man vil sammenligne beregnede verdier for intrakranielt trykk (ICP) med målte verdier, for å evaluere den ikke-invasive metoden sin diagnostiske nytte i forhold til å påvise forhøyet intrakranielt trykk. 20 pasienter på nevrointensiv avdeling, som har fått operert inn enheter for intrakraniell trykkmåling ønskes inkludert. Fysiologiske parametere som pulsfrekvens, blodtrykk, intrakranielt trykk. Ultralyddata av synsnerven og synsnerveskjeden vil registreres for prosessering og beregning av parametere som er relatert til intrakranielt trykk. Pasienter som har fått operert inn enheter for trykkmåling i hjernen er ofte bevisstløse eller blir sedert som ledd i behandling og mangler dermed samtykkekompetanse. I slike tilfelle vil man forespørre pårørende om deltakelse på vegne av pasienten, Pasienten vil forespørres om deltagelse i etterkant, når han eller hun blir samtykkekompetent.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Selbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved SINTEF AS

Llewellyn Padayachy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Cape Town

Reidar Brekken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Daniel Bergum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Ole Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5