Cristin-prosjekt-ID: 584018
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584018
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sensoriske nerver i spiserørslimhinnen ved akalasi

prosjektleder

Asle Wilhelm Medhus
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/110

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sensoriske nerver i spiserørslimhinnen ved akalasi

Populærvitenskapelig sammendrag

Akalasi er en sjelden motilitetsforstyrrelse i spiserøret med nedsatt evne til å relaksere nedre lukkemuskel. Samtidig er peristaltikken i resten av spiserøret redusert eller fraværende. Tilsammen gir dette store vanskeligheter med å gjennomføre funksjonelle svelg. Nær alle pasienter har derfor svelgvansker som vanligvis medfører progredierende vekttap. Andre hyppig forekommende symptomer er smerter og oppgulp av mat og væske, som kan medføre aspirasjon og lungebetennelse. Livskvaliteten til pasientene er ofte betydelig nedsatt. Funksjonsforstyrrelsene skyldes degenerasjon av motoriske nerver. Årsaken til smerter er derimot usikker. Smertene bedres heller ofte ikke av behandling. Vi ønsker å undersøke om også de sensoriske nervene i spiserørets slimhinne kan være påvirket ved akalasi, og om en slik påvirkning eventuelt kan forklare smertene. Vi vil derfor studere sensoriske nerver i vevsprøver tatt fra spiserøret hos pasienter med akalasi. Prøver vil bli tatt før og etter behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asle Wilhelm Medhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jorunn Pettersen Skattum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anselm Schulz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lene Larssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Olav Sandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »