Cristin-prosjekt-ID: 584019
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584019
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tung pust ved KOLS – Kan det være angst?

prosjektleder

Gunnar Einvik
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • LHL-klinikkene

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/149

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2018 Slutt: 15. mars 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tung pust ved KOLS – Kan det være angst?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke psykologiske mekanismer for angst hos pasienter med KOLS. Angst er en vanlig følgetilstand ved sykdommen KOLS. I tillegg til å bidra til redusert livskvalitet er angst også forbundet med dårligere prognose av KOLS. I dag anbefales screeningverktøyet HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) for å avdekke angst hos KOLS pasienter. Studier antyder at mer enn 30% av KOLS-pasienter har angst, men verktøyet(HADS) kan vanskelig skille mellom reell angst og normale angstliknende symptomer ved tung pust. Det er derfor behov for nye metoder for å kunne identifisere personer med angst så disse kan tilbys behandling for angst. I dette prosjektet vil man undersøke psykologiske mekanismer for angst ved å benytte 4 spørreskjemaer, om bekymring (Penn Worry State Questionnaire (PSWQ)), repetert grubling (Rumination Response Scale (RRS)), metakognitive mestringsstrategier (Metacognition Questionnaire (MCQ)-30) og tung pust (Dyspnea-12). Det vil også registreres opplysninger fra epikrise fra rehabiliteringsoppholdet: Alvorlighetsgrad av KOLS (lungefunksjon, oksygennivå symptomer, funksjonsnivå), medikamenter, komorbiditet, alder, kjønn og yrkesstatus. Man ønsker også å undersøke om man kan se noen sammenhenger mellom mekanismer og forverring av KOLS, og planlegger derfor å ringe deltakerne ett år etter baseline undersøkelsen og spørre om hvor mange episoder med KOLS-exacerbasjon med eller uten sykehusinnleggelse de har hatt siste år. Det planlegges å inkludere 200 pasienter med stabil KOLS som er innlagt for lungerehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen. Under oppholdet vil man som vanlig registrere alvorlighetsgrad av KOLS, funksjonsnivå og HADS. Prosjektet vil i tillegg samle inn resultater fra fire spørreskjema som per i dag ikke benyttes som standardprosedyre. Pasienter med hyperventilasjonssyndrom kan identifiseres ved Dyspnea-12, og resultatene fra dette skjemaet vil derfor gjøres kjent for ansvarlig behandler. Det planlegges ikke å gi noen form for tilbakemelding på skår for de tre andre skjemaene fordi det ikke foreligger noen etablert klinisk konsekvens av høy eller lav skår.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnar Einvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Ellen Margrete Nerheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anne Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved LHL-klinikkene
1 - 4 av 4