Cristin-prosjekt-ID: 584034
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584034
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Spinalvæskemarkører for sykdomsaktivitet og behandlingsrespons ved multippel sklerose

prosjektleder

Kjell-Morten Myhr
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/120

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spinalvæskemarkører for sykdomsaktivitet og behandlingsrespons ved multippel sklerose

Populærvitenskapelig sammendrag

Multippel sklerose er en immunbetennelsessykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og gir varierende grad av funksjonssvikt. Det er en kronisk sykdom som rammer unge voksne, typisk mellom 20 og 40 år – uten tilgjengelig helbredende behandling. Forverringsepisoder (sykdomsattakk) kan behandles med høy-dosert metylprednisolon som forkorter attakket, men forbygger ikke nye attakk. Sykdomsmodulerende immunterapi som kan redusere risikoen for nye attakk og med det bremse videre sykdomsutvikling har vært tilgjengelig siden midten av 1990-tallet. Økende antall nye medikamenter er blitt tilgjengelig, særlig i løpet av de siste 10 årene, med stadig bedre effekt. Det er nå et økende behov for biomarkører for prognose og behandlingsrespons ved MS – for bedre å kunne tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Vi ønsker derfor å gjøre proteomikk analyser av spinalvæsker fra pasienter som er fulgt med klinikk og MR-undersøkelse før oppstart og etter ett års behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell-Morten Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Frode Steingrimsen Berven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2