Cristin-prosjekt-ID: 584036
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584036
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kroppsfokusert gruppeterapi for pasienter med depresjon

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1029

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 1. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsfokusert gruppeterapi for pasienter med depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Body er et "feasibility" prosjekt på kroppsfokusert gruppepsykoterapi for pasienter med depresjon. I BODY kombineres psykodynamisk psykoterapi med mindfullness/meditasjon og fysiske øvelser. Denne kombinasjonen finnes det lite forskning på. Pasientene får ett år gruppedeltagelse og ett år oppfølging. Det innhentes både kvalitative og kvantitative data ("Mixed method design"). Vi bruker spørreskjemaer, intervju samt somatiske undersøkelser av pust, bevegelighet, muskelspenninger, lukt og smak. Vi vil utforske hvordan terapidesignet påvirker den enkelte pasient, om sansene (lukt og smak) påvirkes av terapien/har sammenheng med forandret depresjonsscore, om det vil være mulig å måle forandring i personlighetsstruktur som kan gjøre pasienten mer motstandsdyktig mot depresjon og om terapeut og pasient har sammenfallende opplevelser av pasientens forandringer igjennom BODY. Gjennom dette håper vi å komme nærmere svaret på hva som virker for hvem og derigjennom påvirke fremtidig behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Helen Brandstorp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Cato Grønnerød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hanne Skei Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
Aktiv cristin-person

Margrethe Seeger Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »