Cristin-prosjekt-ID: 584166
Sist endret: 3. mars 2021, 21:39

Cristin-prosjekt-ID: 584166
Sist endret: 3. mars 2021, 21:39
Prosjekt

Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER

prosjektleder

Bjørn Kristoffersen
ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 220.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: 8600036

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER

Populærvitenskapelig sammendrag

Innføring i datamodellering inngår i mange IT- og ingeniørstudier. Utvikling av datamodeller i form av ER-diagrammer krever mye trening. For å bli god til å lage datamodeller er det nødvendig å løse mange oppgaver, med stigende størrelse og vanskelighetsgrad, og studentene bør helst få muligheten til å sammenligne egne forsøk med gode løsninger – og få konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres i akkurat sin modell.

Prosjektet skal utvikle en pedagogisk webapplikasjon LearnER, der studentene får individuelt tilpassede oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger. Prosjektet skal videre utvikle studentaktive læringsaktiviteter innen datamodellering basert på LearnER, og kartlegge studentenes læringsutbytte i ulike undervisningsopplegg.

Prosjektet er innvilget støtte fra Norgesuniversitetet innen tematisk område Digital vurdering for perioden 2018-2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Håvard Myrbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold

Per Lauvås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania

Olav Dæhli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Lessons Learned From Developing and Evaluating an Educational Database Modeling Tool.

Dæhli, Olav; Kristoffersen, Bjørn; Sandnes, Tomas. 2020, ACI Academic Conferences International. USN, HKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

LearnER – en webapplikasjon med spillelementer og bruk av formative tilbakemeldinger for opplæring i E/R-modellering.

Dæhli, Olav; Kristoffersen, Bjørn; Sandnes, Tomas; Lauvås, Per. 2019, MNT-konferansen 2019. USN, HKVitenskapelig foredrag

A Supportive Web-Based Tool for Learning Basic Data Modeling Skills.

Dæhli, Olav; Kristoffersen, Bjørn; Lauvås, Per; Myrbakken, Håvard. 2018, ACI Academic Conferences International. USN, HKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

LearnER - en pedagogisk webapplikasjon for trening i datamodellering.

Kristoffersen, Bjørn; Dæhli, Olav; Lauvås, Per; Myrbakken, Håvard. 2018, USN, HK, HIØProgramvare
1 - 4 av 4