Cristin-prosjekt-ID: 584194
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 584194
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bra for legen - bra for pasienten.

prosjektleder

Karin Isaksson Rø
ved Legeforskningsinstituttet (LEFO)

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Legeforskningsinstituttet (LEFO)

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/199

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bra for legen - bra for pasienten.

Populærvitenskapelig sammendrag

Leger oppsøker i liten grad hjelp eller behandling og har høyt sykenærvær. Derfor trengs det forebyggende lavterskeltilbud som er lett tilgjengelige. I denne studien vil vi derfor undersøke om og hvordan leger nyttiggjør seg slike tilbud. Vi vil studere utløsende årsaker for å søke hjelp både relatert til arbeids- og privat situasjon, kartlegge graden av belastning og bruk av mestringsstrategier. Studien vil øke kunnskapen om aktuelle utfordringer i legerollen, og om hvordan et forebyggende tilbud kan bidra til å håndtere slike utfordringer Dette vil vi undersøke ved å følge leger som oppsøker slike tilbud med spørreskjemaer over en tre-årsperiode og sammenligne disse med en matchet kontrollgruppe (kvantitativ studie). Vi vil også intervjue et utvalg av disse legene for å forstå på hvilken måte de nyttiggjør seg tilbudet (kvalitativ studie).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Isaksson Rø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Legeforskningsinstituttet (LEFO)

Karin Isaksson Rø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Legeforskningsinstituttet (LEFO)

Christina Drewes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Reidar Tyssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Frode Veggeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »