Cristin-prosjekt-ID: 584196
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2020 12:52

Cristin-prosjekt-ID: 584196
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2020 12:52
Prosjekt

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

prosjektleder

Øyvind Næss
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/827

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2012 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er en registerkobling som vil gjøre det mulig å følge opp forskningsdeltakerne i et livsløpsperspektiv for å besvare spørsmål omkring betydningen av levekår i barndommen samt hvordan dette influerer på helseulikhet og risiko for hjerte-kar-sykdommer. Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet. Dette er en omfattende studie som inkluderer befolkningen fra 1960 til 2001. Forskningsfilen vil inneholde opplysninger om 6.7 mill personer. Studien vil benytte allerede innsamlede data ved kobling av forskriftsregulerte registre, registre med hjemmelsgrunnlag i helseregisterloven samt folke- og boligtellinger. Prosjektets forskningsfil skal hente data fra CONOR (data fra de regionale helseundersøkelsene, 40-års undersøkelser og Fylkesundersøkelser), Medisinsk fødselsregister, Tuberkuloseregisteret, Forsvarets helseregister, Folke og boligtellinger (Utdanningsregisteret og Folkeregisteret). Data som skal benyttes i studien er allerede innsamlet og det søkes derfor om dispensasjon fra taushetsplikten til bruk av opplysningene i prosjektet. Forskningsfilen vil være avidentifisert i betydningen ”helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet”. Fordi SSB skal være nøkkelforvalter for prosjektet, vil data fremstå som “anonyme på forskers hånd”. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for kobling av registerdata som på grunn av fare for indirekte identifisering vil kunne betraktes som personidentifiserbare. Det søkes i tillegg om tillatelse til ny og endret bruk av data innsamlet i helsetjenesten uten innhenting av nytt samtykke for de registerdata som er samtykkebaserte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Inger Kristine Holtermann Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2