Cristin-prosjekt-ID: 584199
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2019 17:20

Cristin-prosjekt-ID: 584199
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2019 17:20
Prosjekt

Forekomst av bivirkninger fra tannmaterialer etter tannbehandling

prosjektleder

Lars Björkman
ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/201

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av bivirkninger fra tannmaterialer etter tannbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomst av bivirkninger etter tannbehandling er anslått å være relativt sjelden. De siste årene har det skjedd store forandringer med hensyn til valg av tannfyllingsmaterialer ved tannbehandling, og det er behov for nye data når det gjelder forekomst av bivirkninger. Målsettingen med denne prospektive kohortstudien er å utvikle ny kunnskap om helse og sykdom relatert til eksponering for tannbehandling med moderne tannmaterialer. Alle pasienter som under en to ukers periode får tannbehandling ved noen av de medvirkende tannklinikkene får tre dager etter gjennomført tannbehandling et spørsmål fra behandlende tannlege via SMS om han/hun har opplevd noen form for reaksjon/bivirkning som relateres til tannbehandlingen. De som svarer ja på spørsmålet blir oppringt for et strukturert intervju for beskrivelse av reaksjonen.

Tittel

Incidence of side effects after dental treatment

Vitenskapelig sammendrag

The incidence of side effects after dental treatment is estimated to be relatively low. In recent years, major changes have been made regarding the choice of dental restorative materials, and new data are needed. The aim of this prospective cohort study is to develop new knowledge on the occurrence of side effects related to exposure to dental treatment with modern dental materials. Patients who receive dental treatment at any of the participating dental clinics for a period of two weeks receive a question by SMS (text message sent via mobile phone) if they have experienced any type of reaction or side-effect related to the dental treatment three days after the dental treatment. Patients who answer “yes” to the question are called for a structured interview regarding the reaction.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Björkman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Torgils Lægreid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Johanna Svahn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Birgitte F. Lundekvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kåre Hatleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5