Cristin-prosjekt-ID: 584931
Sist endret: 19. mars 2018, 22:40

Cristin-prosjekt-ID: 584931
Sist endret: 19. mars 2018, 22:40
Prosjekt

Psykodynamisk gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelse

prosjektleder

Elfrida Hartveit Kvarstein
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Gruppepsykoterapi • Personlighetsforstyrrelser

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykodynamisk gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelse

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elfrida Hartveit Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Theresa Wilberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Lone Irene Dragland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Outpatient psychodynamic group psychotherapy – outcomes related to personality disorder, severity, age and gender.

Kvarstein, Elfrida H; Nordviste, Ola; Dragland, Lone Irene; Wilberg, Theresa. 2017, Personality and Mental Health. DIAKONSYK, SIO, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1