Cristin-prosjekt-ID: 585438
Sist endret: 27. november 2018, 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 585438
Sist endret: 27. november 2018, 14:21
Prosjekt

Accuracy of open-ended questions in teachers’ structured conversations with children to uncover abuse, neglect or psychosocial problems

prosjektleder

Heather Eileen Menzies Munthe-Kaas
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. mars 2018 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Accuracy of open-ended questions in teachers’ structured conversations with children to uncover abuse, neglect or psychosocial problems

Populærvitenskapelig sammendrag

The division for health services in the Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the Norwegian Directorate of Health to conduct a systematic review on the accuracy of open-ended questions in structured conversations between children and daycare and school employees to uncover abuse, neglect or psychosocial problems. We will conduct a systematic literature search to identify relevant studies, critically appraise included studies, synthesise findings from these and present these findings in the form of a systematic review.

Tittel

Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet har bedt Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere den metodologiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene og presentere funnene i form av en systematisk oversikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heather Eileen Menzies Munthe-Kaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Nikita Baiju

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4