Cristin-prosjekt-ID: 585465
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 585465
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

prosjektleder

Yvonne Böttcher
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1528

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. oktober 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien vil undersøke hvorvidt det finnes spesifikke genuttrykk for ulike fettvevsdepot i kroppen hos pasienter med fedme og med normal kroppsvekt. Deltakerne i studien er pasienter som vil gjennomgå planlagte operasjoner – enten gastrisk bypass eller kolecystektomi (fjerning av galleblære). Man vil analysere fettvev fra underhuden og rundt organene. Prøver fra fettvev fra omlag 65 overvektige voksne pasienter vil bli inkludert i studien. Studien vil rekruttere pasienter som skal gjennomføre planlagte operasjoner ved Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen HF og University Hospital, Leipzig Tyskland.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yvonne Böttcher

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Simon E Nitter Dankel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Johan Fernø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gunnar Mellgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »