Cristin-prosjekt-ID: 585964
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 585964
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Personer med cerebral parese sine erfaringer med å gå

prosjektleder

Silje Mæland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/349

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personer med cerebral parese sine erfaringer med å gå

Populærvitenskapelig sammendrag

Økt brukermedvirkning er ett av ti satsingsområder i den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21. De fleste personer med cerebral parese (CP) har mye fokus på gangtrening i rehabiliteringen/treningen. Det er lite litteratur som til nå sier noe om hvor viktig gangfunksjon faktisk er for personer med CP. Med økt kunnskap om brukernes erfaringer og synspunkter rundt gange kan utforming av helsetjenester for denne populasjonen bidra til økt «treffsikkerhet» av eksisterende tilbud. Formålet med studien er å undersøke hvilken betydning gangfunksjon har for voksne personer med CP. Det vil bli brukt kvalitativ metode med semistrukturert individualintervju. Datamaterialet vil bli analysert med systematisk tekstkondensering. Dette er første delstudie i en doktorgrad, viser til vedlagt prosjektbeskrivelse for "Functional capacity for walking in adults with Cerebral Palsy" (FUNCAP-CP).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Beate Eltarvåg Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2