Cristin-prosjekt-ID: 585965
Registrert av: SPREK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 585965
Registrert av: SPREK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Kognitiv fungering i ulike stadier av psykoselidelser

prosjektleder

Else-Marie Løberg
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/342

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. januar 2018 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv fungering i ulike stadier av psykoselidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Kognitive vansker er både en sårbarhetsmarkør for psykoseutvikling, og en stor utfordring for fungering i samfunnet for mennesker med psykose. I tillegg har tidligere studier antydet at også mennesker i en risikofase for psykose; ultra high risk (UHR) kan ha kognitiv svikt. Dette har betydning for den nevrokognitive forståelsen av psykose, prediksjon av dem som må ha en særlig oppfølging for å forebygge psykose eller bli ivaretatt i sitt miljø. Det er derfor viktig å sammenligne UHR med schizofreni, annen psykose og psykisk friske mennesker for å vurdere kognisjon. Det forventes at UHR har en fungering mellom etablert psykose og friske kontroller, men det er også viktig å vite hvilke spesifikke kognitive vansker gruppen sliter med. Det forventes at det er kognitive funksjoner knyttet til frontale områder i hjernen, særlig sensitive for dopamin, som blir forverret under en psykoseutvikling. Dette må testes med et omfattende nevropsykologisk testbatteri slik som i gjeldende prosjekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Else-Marie Løberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kolbjørn Kallesten Brønnick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Rune Andreas Kroken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rolf Gjestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Liss Gøril Anda-Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »