Cristin-prosjekt-ID: 585966
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 585966
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En multisenterstudie om kognitive mekanismer assosiert med stemmehøring i normalbefolkningen

prosjektleder

Frank Larøi
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/350

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En multisenterstudie om kognitive mekanismer assosiert med stemmehøring i normalbefolkningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi er interessert i hvordan evner som hukommelse og hørselspersepsjon kan variere i populasjonen og være koblet til tilbøyelighet til å ha ulike typer uvanlige sanseopplevelser eller overbevisninger. Vi utforsker dette ved hjelp av ulike psykologiske tester og spørreskjemaer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frank Larøi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Marte Husøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Josef Johann Bless

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4