Cristin-prosjekt-ID: 585969
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 585969
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tjenester på Tvers

prosjektleder

Irene Bircow Elgen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/344

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. april 2018 Slutt: 30. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tjenester på Tvers

Populærvitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet er å utvikle et bedre tilpasset tilbud til barn med sammensatte helseplager. Et nytt komplementært utrednings- og oppfølgingsprogram med deltakelse av spesialist- og primærhelsetjenesten i samarbeid med familien etableres. Hensikten er å gi en rask og brei spesialistvurdering ved et tverrfaglig team for å redusere tiden fram til tilstanden er avklart og for å legge strukturerte planer for videre oppfølging. Prosjektet har identifisert 4 kriterier for å definere et barn med sammensatte helseplager. Barn som ved henvisning identifiseres med sammensatte helseplager inviteres. Ved deltakelse randomiseres barna til alternativ tilbud TpT eller tradisjonelt pasientforløp. I TpT møter barna et tverrfaglig team, som forsøker å avklare deres sammensatte helseplager. Ca.150 barn i alder 6-12 år inviteres. Evalueringen (12, 24 måneder) av tjenesten med pasientutfallsmål som bedre helse, økt brukertilfredshet samt systemeffekter måles og sammenlignes for de to gruppene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Irene Bircow Elgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Torhild Heggestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ånen Aarli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gottfried Greve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Thomas Mildestvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5