Cristin-prosjekt-ID: 585978
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 585978
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom. En registerbasert studie.

prosjektleder

Ingvild Saxvig
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/337

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. mars 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom. En registerbasert studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) er en søvnforstyrrelse der pasienten opplever gjentatte episoder av øvre-luftveisobstruksjon under søvn. OSAS regnes som en av de vanligste søvnforstyrrelsene, og kan ubehandlet ha store negative konsekvenser for psykisk og somatisk helse. Ved Senter for søvnmedisin i HF Bergen utredes årlig over 1500 ny-henviste pasienter, de fleste på mistanke om OSAS. Pasienter med OSAS får tilbud om behandling i form av CPAP, apneskinne og/eller operasjon. Register for søvnforstyrrelser er senterets lokale kvalitets- og forskningsregister. Registeret er samtykkebasert og følger den enkelte pasient fra diagnosetidspunkt og videre ved kontroller på standardiserte tidspunkt (3 måneder og årlig), og inkluderer både behandler- og pasientrapporterte data. I dette forskningsprosjektet vil vi bruke Register for søvnforstyrrelser til å undersøke behandlingsetterlevelse og effekter av behandling på alvorlighetsgrad av OSAS, komorbiditet og psykisk og somatisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Saxvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ragnhild Lundetræ

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ulrik Leidland Opsahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anders Storesund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trygve Jonassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »