Cristin-prosjekt-ID: 586698
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 586698
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenlikning av to karbondioksidnivå under sykehusbehandling etter hjertestans

prosjektleder

Theresa Mariero Olasveengen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/386

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. april 2018 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenlikning av to karbondioksidnivå under sykehusbehandling etter hjertestans

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjertestans rammer ca.3000 mennesker i Norge hvert år. Omlag ¼ av de som rammes innlegges på sykehuset i livet, men kun halvparten av disse overlever sykehusoppholdet. De aller fleste som dør på sykehus, dør pga. alvorlig hjerneskade etter hjertestansen. Blodtilførselen til hjernen forblir ofte dårlig de første timene etter hjertestans, sannsynligvis fordi hjernens «autoregulering» er forstyrret; dvs. at hjernens blodkar har mistet sin evne til å regulere blodgjennomstrømningen. Ved å utnytte en av kroppens egne reguleringsmekanismer; øke mengden karbondioksid i blodet ved å puste roligere (mild hyperkapni), kan blodgjennomstrømningen til hjernen økes. Mild hyperkapni er allerede testet i begrenset omfang med lovende resultater. Denne studien vil fastslå om 24 timers behandling med mild hyperkapni hos pasienter som respiratorbehandles etter hjertestans gir bedre nevrologisk funksjon 6 måneder etter hjertestans. Denne behandlingen medfører ingen kostnader, og er enkel å gjennomføre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theresa Mariero Olasveengen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elna Løvendahl Mogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christiane Skåre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jo Kramer-Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Dag Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »