Cristin-prosjekt-ID: 586699
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 586699
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/372

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot sentral nevropatisk smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av primær motoriske områder i hjernen er en teknikk i utveckling for bl.a. behandlingen av sentrale nevropatiske smerter. Rapportert smertestillende effekt har vært begrenset. Årsaken kan være at konvensjonelle magnetspoler stimulerer bare overfladisk og inkluderer et for lite hjerneareal. En ny type magnetspole (H-formet) tillater nå en stimulering av dypere og større hjernearealer. Denne magneten har allerede vist potensielt smertestillende effekt i en pilotstudie hos pasienter med smertefull diabetisk polynevropati. Forhåpningen er at den nye H- spolen vil være mer effektiv i behandlingen av pasienter med sentrale nevropatiske smerter. Hovedformålet med denne studien er å sammenligne smertelindring oppnådd med den nye H-spolen mot konvensjonell rTMS. For å utelukke placeboeffekter skal en pasienter få sham-stimulering. Datainnsamlingen skjer prospektiv. Pasienten og undersøker er blindet for stimuleringmetode som er i tillegg randomisert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jean-Luc Boulland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mark Züchner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Hansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4