Cristin-prosjekt-ID: 586704
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 586704
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barn i Bergen - runde 4

prosjektleder

Mari Hysing
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/811

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2011 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn i Bergen - runde 4

Populærvitenskapelig sammendrag

Konsulentuttalelse forelå ved behandling av saken. REK Vest anser Universitetet i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. Barn i Bergen undersøkelsen følger tre årskull barn og unge i Bergensområdet fra de er mellom 7 og 9 år til de er mellom 16 og18 år. I denne fjerde runde av undersøkelsen er ungdommene nå kommet i 16-18 års alder. Studiens fjerde runde har to overordnede målsetninger. 1.En ønsker å studere sammenhengen mellom ulike mål på fungering og trivsel hos ungdommer og mål på psykiske helse. 2.En ønsker å undersøke i hvilken grad det er mulig å predikere trivsel og fungering i ungdomsalder ut fra innsamlet informasjon fra de tidligere rundene av prosjektet. Målgruppen for studien er ungdommer bosatt i Bergensområdet og Hordaland. Ungdommene, og deres foresatte, vil bli forespurt om å besvare et nettbasert spørreskjema med spørsmål om blant annet trivsel, psykisk helse og livsstilsvaner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Hysing

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1