Cristin-prosjekt-ID: 586707
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 586707
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

TICON - GERI+ time lapse studie

prosjektleder

Erling Ekerhovd
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1279

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TICON - GERI+ time lapse studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en prospektiv fase IV randomisert, kontrollert, multisenterstudie. Hovedformålet er å finne ut hvor effektivt GERI+ systemet er sammenliknet med standardmetoden for embryodyrking. Konseptet bak GERI+ systemet, som består av en inkubator og et time-lapse system som automatisk vurderer embryokvaliteten, er at man har et lukket system hvor embryoene dyrkes og vurderes automatisk uten å bli utsatt for ytre påvirkninger, for eksempel temperaturforandringer. Dette vil kunne gi bedre dyrkingsforhold og bedre embryoseleksjon, og derved gi høyere graviditetsrate. Time-lapse inkubatorsystemer hvor embryolog vurderer embryokvalitet har så langt ikke gitt en signifikant økning i graviditetsrate sammenliknet med dyrkning av embryo i inkubator uten time-lapse system, som er standardmetoden. Pasientene vil bli randomisert til GERI+ eller standardmetode i like store grupper. Effektiviteten av GERI+ vil bli vurdert ved å sammenlikne graviditetsrate i graviditetsuke 6-8 mellom de to metodene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Ekerhovd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Erling Ekerhovd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Péter Fedorcsák

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sigrun Beate Kjøtrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4