Cristin-prosjekt-ID: 587419
Sist endret: 24. januar 2019, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 587419
Sist endret: 24. januar 2019, 14:47
Prosjekt

Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

prosjektleder

Kristin Buvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Kristin Buvik

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. april 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

Populærvitenskapelig sammendrag

Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven. FHI skal ifølge tildelingsbrevet fra HOD utføre oppdrag som følge av endringer i alkoholloven. For å undersøke endringer som følge av endringene i alkohollovgivningen vil vi samle inn data fra 2015 til 2021 gjennom undersøkelsen «Kommunenes forvaltning av alkoholloven» som gjennomføres årlig.

Delprosjekt 2. Prosjektet belyser bruk av alkoholpolitiske virkemidler på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå med hensyn til prosesser som ligger til grunn for utvikling og iverksetting av politikk og effekter av politiske virkemidler på helsemessige og sosiale forhold. I 2018 vil arbeid med lokal alkoholpolitikk og søknader om ekstern finansiering til dette være prioritert. 

Tittel

Norwegian alcohol policy

Populærvitenskapelig sammendrag

The project highlights the use of alcohol policy instruments at local and national level, including an evaluation of changes the Norwegian Alcohol Act.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Buvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Alcohol and drug use among staff at licensed premises in Norway.

Buvik, Kristin; Bye, Elin Kristin; Gripenberg, Johanna. 2018, Scandinavian Journal of Public Health. FHI, KIVitenskapelig artikkel

Preventing intoxication and related harm in nightlife settings.

Rossow, Ingeborg Margrete; Buvik, Kristin. 2017, FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bartenders as street-level bureaucrats: theorizing server practices in the nighttime economy.

Buvik, Kristin; Tutenges, Sébastien. 2018, Addiction Research and Theory. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Use of research in local alcohol policy-making.

Rossow, Ingeborg; Ugland, Trygve; Baklien, Bergljot. 2015, Drugs and alcohol today. BU, FHIVitenskapelig artikkel

Alcohol policy making at the local level: complex processes in multiple contexts.

Rossow, Ingeborg; Baklien, Bergljot. 2014, Contemporary Drug Problems. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5