Cristin-prosjekt-ID: 587420
Sist endret: 3. september 2019, 09:07

Cristin-prosjekt-ID: 587420
Sist endret: 3. september 2019, 09:07
Prosjekt

Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

prosjektleder

Ola Røed Bilgrei
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Ola Røed Bilgrei

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

Populærvitenskapelig sammendrag

I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til Internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon. Dette har ført til et samfunn basert på større selvforsyning av informasjon og følgelig desentralisering av autoritet. På Internett har nye produsenter av helseinformasjon ført til endringer i diffusjonen og tilegnelsen av helserelatert kunnskap, som overgår etablerte vitenskapelige, politiske og faglige grenser. Dette skaper rom for nye fortellinger om helse og livsstil.

I takt med denne utviklingen har det oppstått en rekke brukergenererte internettfellesskap dedikert til ulike interessefelt, også for bruk av illegale rusmidler. Internett har blitt et sentralt sted for brukere av illegale rusmidler å samhandle og samle brukerrelevant informasjon uavhengig av fysisk eller tidsmessig nærhet. Innenfor slike nettforum har diskusjonene vist seg å blant annet omhandle et fokus på skadereduksjon blant medlemmene. Dette fremhever de betydelige maktforskyvningen som følger av samhandling på Internett, da det har flyttet fra en profesjonalisert, ovenfra-ned diskurs om skadereduksjon, til en som er brukerledet.

Målet med dette PhD-prosjektet er å utforske slike brukergenererte internettfellesskap med utgangspunkt i personer som faktisk bidrar i diskusjonene. Datagrunnlaget bygger på et stort antall kopierte diskusjonstråder og dybdeintervjuer med 29 personer, rekruttert fra to norske internettforum dedikert til diskusjoner om bruk av illegale rusmidler. Fokus for avhandlingen er trender for bruk av illegale stoffer som følger av slike internettdiskusjoner, dannelse av tillit på internett og forhandlinger av risiko. Prosjektet berører en rekke ulike illegale rusmidler, men har et spesielt fokus på brukere av nye psykoaktive stoffer og anabole androgen steroider.

Tittel

Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

Populærvitenskapelig sammendrag

The overall goal with this PhD-project is to explore how new ways of computer-mediated communication possibly affects drug users and the associated culture, as it is performed in online virtual spaces. Based on a qualitative design, the specific aims is: (i) to study how new forms of computer-mediated communication affect drug trends, and how new and unknown drugs are interpreted within increasingly globalized social spaces, (ii) to explore how notions of trust is created in online drug communities, (iii) and to explore the social organisation of risk within such online formations. In sum, these insights provides insight in the sociocultural aspects involved in online drug related communities and how members use the online information that they gather and co-produce.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ola Røed Bilgrei

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Community-consumerism: negotiating risk in online drug communities.

Bilgrei, Ola Røed. 2019, Sociology of Health and Illness. FHIVitenskapelig artikkel

Begynnelsen på slutten for nye psykoaktive stoffer?

Bilgrei, Ola Røed. 2018, Forebygging.no. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Broscience: Creating trust in online drug communities.

Bilgrei, Ola Røed. 2018, New Media & Society. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5