Cristin-prosjekt-ID: 587541
Sist endret: 7. august 2018 15:23

Cristin-prosjekt-ID: 587541
Sist endret: 7. august 2018 15:23
Prosjekt

Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

prosjektleder

Linn Gjersing
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Linn Renathe Gjersing

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

Populærvitenskapelig sammendrag

Det høye antall overdosedødsfall i Norge bekymrer. Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI (Tidligere SIRUS) fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. Tillegg til tildelingsbrev for 2013. En midtveisrapport ble sendt HOD i 2016 og en rapport skal ferdigstilles i løpet av 2018.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2