Cristin-prosjekt-ID: 587543
Sist endret: 27. november 2018, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 587543
Sist endret: 27. november 2018, 14:08
Prosjekt

Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker

prosjektleder

Thomas Anton Sandøy
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Thomas Anton Sandøy

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen. Konkret handler det om reaksjonsformer som omtales som alternativer til mer tradisjonelle straffereaksjoner som bøtestraff og fengselsstraff. Eksempler på slike alternativer kan være påtaleunnlatelse med vilkår om ulike former for helse- og sosialfaglig oppfølging eller den nye ungdomsoppfølgingen administrert av konfliktrådet. Felles for disse reaksjonsformene er at de tar sikte på å rehabilitere, forbedre og reintegrere unge lovbrytere.

Forskingsprosjektet har som mål å utforske hvordan reaksjonsformene oppleves av de involverte parter, samt hvilke konsekvenser slik alternativ straff ser ut til å ha på ungdommens videre livsførsel. Intervju- og observasjonsdata vil belyse møtet med reaksjonsapparatet og gjennomføringen av de alternative reaksjonsformene, mens kriminalstatistikk og registerdata vil benyttes for å studere hvordan det går med ungdommen på lengre sikt. Fungerer og oppleves de alternative reaksjonsformene slik de er tenkt? 

Tittel

Penal Prevention: Exploring alternative penal sanctions for young drug law offenders

Populærvitenskapelig sammendrag

This project is a social scientific study of penal sanctions that aim to rehabilitate, educate and reintegrate young drug-law offenders. Such interventions, which are characterized by the promotion of individual change, are commonly referred to as alternative penal sanctions.

The sanctions under study are (i) conditional waiver of prosecution and (ii) youth supervision [ungdomsoppfølging]. The former comes in different forms, supervised enrolment in programmes being a common denominator. In these programmes, which involve regular contact with social workers and/or drug testing by healthcare workers, drug use is monitored and addressed. The latter sanction, which was introduced in 2014 as an alternative to prison for offenders below the age of eighteen, is administered by the Norwegian mediation service.  

The two overarching research questions are:

 

 1. How are the alternative penal sanctions experienced by the adolescents and the persons administering them?
 2. What are the socioeconomic/demographic characteristics of the sanctioned and the short-term consequences of the sanctioning?

 

The first question is explored through in depth-interviews with young drug-law offenders and social- and healthcare workers, while the second research question is examined through crime statistics and registry data for all indicted youth in the period 2000-2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thomas Anton Sandøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Solveig Tobie Glestad Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3